Verkefnið 2019-01-07T11:31:46+00:00

Hvað er Strong Young Minds

Strong young minds er samstarfsverkefni 5 félagasamtaka á Íslandi, Spáni, Portúgal og í Rúmeníu.  Verkefnið er styrkt af Erasmus+ áætlun Evrópusambandsins og markmið þess er að útbúa námsskrá fyrir ungmenni 14 til 18 ára sem stuðlar að bættri geðheilsu.

Hver eru markmið verkefnisins?

  1. Að auka geta samtakana til að mæta þörf ungmenna fyrir uppfræðslu um geðheilbrigði í þeirra samfélögum.
  2. Að útbúa námsskrá og borðspil byggt á geðheilsu nálgun ætlað til að bæta getu og hæfni ungmenna til að takast á við áskoranir.  Markhópurinn eru ungmenni á aldrinum 14 til 18 ára með mismunandi félagslegan bakgrunn.
  3. Að hvetja til notkunar á geðheilsu tengdri menntun meðal kennara og æskulýðsleiðbeinand í Evrópu.

Í þáttökulönudunum er fátt um úrræði sem hvetja til bættrar geðheilsu ungmenna hvort sem er í skólum eða félagsstarfi.  Aðalmarkmið þess starfs sem unnið er á þessu sviði í dag miðast við að vekja fólk til umhugsunar og meðvitundar um slík vandamál en ekki að því að auka getu til að takast á við slíkan vanda.

Í samanburði við flest menntunarúrræði á þessu sviði sem reyna oftast að takast á hluta vandans, höfum við reynt að koma með heildarnálgun.  Við tökum á meginþáttum sem við teljum mikilvæga, að byggja upp sjálfsmynd, að hafa stjórn á tilfinningum, að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl og að byggja upp góð sambönd.

Verkefnið var hannað þannig að hægt er að nota það á þrjá vegu.

Sem 3 daga þjálfun.

Sem vikulegar kennslustundir yfir heila önn.

Sem einstakar æfingar